Voor mantelzorgers

Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor iemand anders? Combineert u dit zo goed mogelijk met uw eigen bezigheden, sociale contacten en een baan? Bent daarnaast ook nog veel tijd kwijt met regelwerk? Door de ingewikkelde wetgeving, onduidelijke formulierenstromen en een onoverzichtelijk zorgaanbod is dit niet altijd gemakkelijk. Wat kan er binnen de huidige regel- en wetgeving nu wel of juist niet.

Mantelmaker biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regeltaken over te nemen

U hoeft zich niet meer te focussen op regeltaken van ingewikkelde aanvraagprocedures of onduidelijke formulierenstromen. Of de onbereikbaarheid van zorg instanties die u alleen in kantooruren kunt bereiken en vervolgens uren in de wacht staat. Deze regeltaken nemen we van u over. Dit betekent dat u meer tijd overhoudt voor uw eigen bezigheden.

Wat doet de mantelzorgmakelaar?

Aan de hand van een intakegesprek brengen we uw situatie in kaart. Op basis hiervan maken we een plan van aanpak. We maken afspraken over de zaken die ik van u overneem en de zaken die u mogelijk zelf wilt oppakken.

Een greep uit de zaken waarbij ik u helpen kan:

 • Organiseren van de juiste ondersteuning, begeleiding en zorg
 • Vinden van passende oplossing(en) bij (mantel)zorg vraagstukken
 • Aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) in de diverse wetgevingen
 • Inrichten van het PGB
 • Berekenen van de eigen bijdrage
 • Aanvragen van (maatwerk) voorzieningen en hulpmiddelen
 • Voorbereiden van en begeleiden bij het ‘keukentafel’ gesprek met gemeente
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning bieden in contacten met overheid en zorginstellingen
 • Formulieren invullen, zorgcontracten opmaken, zorgbeschrijvingen maken
 • Vervangende mantelzorg (respijtzorg) regelen bijvoorbeeld tijdens uw vakantie
 • Begrijpelijke uitleg over de zorgwetten
 • Contacten leggen en onderhouden met instanties
 • Ondersteunen en bemiddelen in gesprekken met werkgevers over afstemming werk/mantelzorg
 • Schrijven van bezwaarschriften of klachten