Over Mantelmaker

Mantelmaker biedt oplossingen bij vragen over mantelzorg. Transparant, oplossingsgericht en zo snel als mogelijk gaat Charlotte of een van haar collega’s van Mantelmaker te werk. Mantelzorgmakelaars zijn de enige, onafhankelijke professionals ter ondersteuning van mantelzorgers. De dienstverlening is gebaseerd op zakelijke afspraken en uitkomsten. Mantelmaker verwijst niet door maar lost op. In de dienstverlening wordt maatwerk geleverd, elke situatie is immers anders.

De meeste mantelzorgers besteden graag taken en regelwerk uit. De combinatie van zorg, werk en privé kan behoorlijk belastend zijn. Instanties sturen u soms van het kastje naar de muur. Ondersteuning van de mantelzorgmakelaar biedt uitkomst: één contactpersoon die in uw opdracht snel, transparant en onafhankelijk te werk gaat. Mantelmaker informeert u in begrijpelijke taal over de (on)mogelijkheden en brengt zaken op orde.

Mantelmaker is opgericht door Charlotte Hof.  Mantelmaker is inmiddels een landelijk opererende organisatie. Het is fijn en noodzakelijk om binnen heel Nederland ondersteuning aan te kunnen bieden. Zo valt niemand buiten de boot. Mijn collega’s en ik staan graag voor u klaar.

Kwaliteit en continuïteit

Na het succesvol afronden van de post-HBO opleiding Mantelzorgmakelaar, heeft Charlotte  zich in mogen schrijven in het kwaliteitsregister. Ook is zij lid van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars.  Door bijscholing en intervisie wordt de kennis actueel gehouden. Charlotte is specialist op het gebied van PGB. De meeste van Charlottes collega’s bij Mantelmaker zijn dat ook.

De ondersteuning van de mantelzorgmakelaar komt veelal voor vergoeding in aanmerking vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg voor meer informatie het kopje Kosten.

Charlotte Hof

Mantelzorgmakelaar

,, Het beroep van Mantelzorgmakelaar past mij omdat het zo veelzijdig is: organiseren, regelen, communiceren, netwerken en uitleggen. Mijn werk is de gouden combinatie van zakelijk, efficiënt en oplossingsgericht te werk gaan, maar waarin ik ook dienstverlenend ben. Zelf was ik – naast ondernemer en moeder – ook mantelzorger voor mijn chronisch zieke vader. Het plannen en goed organiseren van de zorg rondom mijn vader en het toch willen behouden van een aantal mantelzorgtaken was in het begin een uitdaging. Ik ondersteun graag andere mantelzorgers zodat zij ook de balans tussen welzijn, werk en zorg kunnen behouden of terugvinden. Omdat ik steeds meer ondersteuningsvragen krijg binnen heel Nederland ben ik uit gaan breiden. Met de komst van een aantal collega’s ben ik in staat om door heel Nederland mantelzorgers te ondersteunen. Onze werkwijze en kwaliteit van ondersteuning is hetzelfde gebleven. Dat vind ik belangrijk”