Persoonsgebonden budget (PGB)

Wat is een PGB?

Met een PGB krijgt u een geldbedrag tot uw beschikking. Van dit geldbedrag huurt u zelf zorgverleners in. U maakt de afspraken over de zorg die zij u geven; op uw tijd, op uw plaats en zoals u dat wilt. Ook kunt u een PGB aanvragen voor het aankopen van noodzakelijke hulpmiddelen/aanpassingen. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Scootmobiel
  • Sta-op stoel
  • Aanpassing badkamer
  • Aanpassing keuken
  • Traplift

Waarom een PGB?

Wilt u ook uw zorg organiseren zoals u dat zelf wilt? Zelf de keus maken waar u uw hulpmiddel koopt?  Regie behouden zodat u zelf kunt beslissen wanneer, van wie, waar en hoe u de zorg ontvangt? Een persoonsgebonden budget, afgekort, PGB, kan hier uitkomst bieden. Bij het beheren van een PGB komt wel wat kijken. Een PGB is daarom niet voor iedereen even geschikt. Goed geïnformeerd kiezen voor een PGB is het juiste begin. Ik ondersteun u hier graag bij.

Voor wie?

In principe kan iedereen die vanwege zijn beperking, aandoening of stoornis meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Kwetsbare ouderen
  • Chronisch zieken
  • Volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking
  • Minderjarigen met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem

Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een PGB. De financiële situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden. Vanuit de Wmo is sinds januari 2019 de eigenbijdrage niet meer inkomensafhankelijk. De eigenbijdrage vanuit de Wmo is voor iedereen die gebruik maakt van hulpmiddelen, PGB of andere vormen van ondersteuning maximaal 19 euro per maand. De eigenbijdrage wordt geïnd door het CAK. Aan het toegekend krijgen van een PGB zijn een aantal voorwaarden verbonden afhankelijk van de zorgwet waaruit u uw PGB ontvangt. Ik vertel u hier graag meer over.

Specialist op het gebied van PGB
“Specialist op het gebied van PGB, zo kun je jezelf alleen noemen als je dat ook daadwerkelijk bent. Er is geen enkele professional die specifiek geschoold is in het aanvragen/uitleggen/organiseren en begeleiden van een PGB. Gek eigenlijk want er komt veel kijken bij zo’n PGB. Dat moet anders was de gedachte. Ik heb Per Saldo- belangen behartiger van het PGB- gebeld en hen de vraag gesteld: “wat moet je weten om specialist te zijn op het gebied van PGB?” Per Saldo had deze vraag nooit eerder gekregen en moest zich daarover buigen. Op verzoek heeft Per Saldo een programma geschreven: Specialist in PGB voor de Mantelzorgmakelaar. Deze opleiding heb ik met veel plezier gevolgd. Ik ben blij dat ik u hierdoor van nog betere dienstverlening kan voorzien.”
Charlotte Hof, Mantelmaker